Mijn visie

De Remedial Teacher probeert inzicht te krijgen in het leer- en/of gedragsprobleem van het kind. Hij leert het kind het probleem te begrijpen en te accepteren. Belangrijk daarbij is dat uitgegaan wordt
van de mogelijkheden van het individuele kind. Tijdens de begeleiding bevordert de Remedial Teacher de leerontwikkeling van het kind en belangrijker nog: biedt hij het kind handvatten voor zijn of haar probleem. Met deze handvatten wordt het kind zekerder van zichzelf, wat een belangrijk uitgangspunt is voor het groeiproces.

Als een kind zijn of haar probleem begrijpt en accepteert
en tijdens het leerproces succeservaringen kan opdoen, krijgt
het meer zelfvertrouwen. Dan pas kan een kind gaan groeien!

Terug naar de homepage Wat is RT? Even voorstellen Mijn visie Doelgroep Werkwijze Kosten Contact Links