Wat is RT?

Remedial Teaching is tijdelijk, individueel onderwijs. In ‘Remedial Teaching’ kan het woord ‘remedie’ worden herkend dat ‘(genees)
middel’ of ‘(red)middel’ betekent. De letterlijke Nederlandse
vertaling van ‘remedial’ is: ‘het leveren van een middel om iets
wat niet goed gaat, in orde te brengen’. Een Remedial Teacher is
een leerkracht die middelen aanreikt om een minder goed verlopend leerproces beter te laten verlopen. De nadruk ligt hierbij op het leren en het leerproces, en niet op het ‘genezen’ of ‘redden’ in medische zin.

Remedial Teaching richt zich op kinderen die vastlopen binnen
het onderwijs, kinderen met leerproblemen, leerstoornissen, gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen. Ook hoogbegaafde kinderen kunnen gebaat zijn bij Remedial Teaching.

Kinderen met leerproblemen of leerstoornissen leren
strategieën waarmee ze hun probleem kunnen compenseren.
Hierdoor zullen ze beter en met meer plezier leren.

Remedial Teaching voor kinderen met gedragsproblemen of
sociaal-emotionele problemen
is vooral gericht op inzicht in
eigen gedrag. Als kinderen hun eigen gedrag begrijpen, kunnen
ze er anders mee omgaan en zullen ze zich beter kunnen
handhaven in hun sociale omgeving.

Er wordt ook Remedial Teaching gegeven aan hoogbegaafde kinderen. Ook zij kunnen extra aandacht en zorg gebruiken.
Een stukje verdieping en aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling zorgen ervoor dat deze kinderen zich prettig blijven
voelen.

Terug naar de homepage Wat is RT? Even voorstellen Mijn visie Doelgroep Werkwijze Kosten Contact Links