Werkwijze

Hierna vindt u een korte beschrijving van het traject dat wordt doorlopen.

• Kennismakingsgesprek
In dit eerste gesprek probeer ik een zo duidelijk mogelijk beeld van
uw kind te krijgen (onder andere aan de hand van in het verleden afgenomen testen en schoolwerk van uw kind). Aan het einde van
het gesprek stellen we samen vast of ik uw kind kan helpen.

• Onderzoek
Vaak is er een begeleidingsplan op basis van eerder afgenomen diagnostisch onderzoek. Met de begeleiding kan dan direct worden begonnen.
Als er nog geen onderzoek is uitgevoerd, kan ik uw kind toetsen.
De resultaten van deze niveaubepaling vormen het uitgangspunt
voor het handelingsplan.

• Handelingsplan/logboek
In het handelingsplan beschrijf ik de problematiek en geef ik aan
hoe ik zal werken en wat de doelstellingen zijn. Het handelingsplan
wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.

• Begeleiding
Op basis van het handelingsplan start ik met de begeleiding.
De begeleiding bestaat uit wekelijkse sessies van 45 tot 60 minuten.
Om verwarring te voorkomen, wordt de aanpak van de begeleiding zoveel mogelijk afgestemd op de aanpak van de school van uw kind.

• Evaluatie
Tijdens de begeleiding maak ik regelmatig verslagen over het
verloop van de sessies. Deze bespreek ik met u (en eventueel met
de leerkracht van uw kind). Aan het eind van het begeleidingstraject beschrijf ik de resultaten van de gekozen werkwijze in een evaluatie
die ik met u bespreek.

Terug naar de homepage Wat is RT? Even voorstellen Mijn visie Doelgroep Werkwijze Kosten Contact Links